TJK TV

2018 yılı At Yarışları Genel Hüküm Değişiklikleri

 1. Arap atı koşuları için aşağıdaki tanım değişiklikleri ve eklemeleri yapılmıştır.

3b) (DHT)

 • Devlet Harası yetiştirmesi olan atların katılabileceği koşuları,

 • Anası ve babası Devlet Harası Yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atlar ile 1983 yılından sonra ithal edilen dişi Arap atlarının veya ana karnında ithal edilen dişi Arap atlarının Devlet Harası Yetiştirmesi aygırlar ile çiftleşmesi sonucu doğan atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları,

 

3c) (DHÖ)

• Devlet Harası yetiştirmesi olan atların katılabileceği koşuları,

 • Anası ve babası Devlet Harası Yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atlar ile bu atların Devlet Harası Yetiştirmesi veya Devlet tarafından ithal edilen veya Devlet tarafından satın alınan aygırlar ile çiftleşmesi sonucu doğan atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları,

 • 1983 yılından sonra ithal edilen dişi Arap atlarının veya ana karnında ithal edilen dişi Arap atlarının veya geriye dönük jenerasyonunda ithal anne ve/veya baba bulunan dişi Arap atlarının Devlet Harası Yetiştirmesi veya Devlet tarafından ithal edilen veya Devlet tarafından satın alınan veya anası ve babası Devlet Harası Yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme aygırlar ve bunların soyundan gelen aygırlar ile çiftleşmesi sonucu doğan atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları,

 

5g) 2019 yılı ve sonrası doğumlu olup;

 • Geriye dönük jenerasyonunda en az bir ithal nesil bulunan Türkiye doğumlu Arap atları, ve/veya bu atların soyundan gelen atlar (ithal edilmeden önce IFAHR üyesi ülkelerde G1 koşuda plase (1-2-3) olmuş veya G2 koşu kazanmış aygırların soyundan gelen atlar ile 1983 yılı ve sonrasında ithal edilen dişi Arap atlarının veya ana karnında ithal edilen dişi Arap atlarının soyundan gelip kendisi ya da yavruları G1/G2/G3 veya muadili koşularda plase (1-2-3) olmuş atlar ve bunların soyundan gelen atlar hariç) sadece DHÖW şartı taşıyan koşulara ve uluslararası koşulara katılırlar.

 • İthal edilen Arap atları ile anasının karnında ithal edilen Arap atları sadece DHÖW şartı taşıyan koşulara ve uluslararası koşulara katılırlar.(5 inci madde d fıkrası hükmü saklı kalmak şartı ile)

 • Ayrıca, ithal edilen dondurulmuş sperma ile tohumlanan Türk Soy Kütüğüne kayıtlı kısraklardan doğan atlar sadece uluslararası koşulara katılırlar.

 

 

 1. 2 yaşlı İngiliz ve 3 Yaşlı Arap taylarının Maiden ve şartlı-1 koşularında tahsisli oldukları hipodromda koşma şartı kaldırıldı.

 

6-ç) İki yaşlı İngiliz ve Üç yaşlı Arap taylarının Maiden ve Şartlı 1 koşularına koşunun yapıldığı hipodromlarda ahır tahsisi yapılan taylar katılır, diğer hipodromlarda ahır tahsis edilen taylar kayıt edilmez. Hiçbir hipodromda ahır tahsisi yapılmayan atlarda bu hüküm aranmaz, ancak at sahibinin belirleyeceği bir hipodromdaki koşulara katılabilir.

 

 

 

 1. Ocak ayından yaz sezonu başlangıcına kadar olan sürede İstanbul Hipodromunda tahsisi olan atların diğer hipodromlardaki koşulara katılamama kuralı kaldırıldı.

 

15-m)A. Yaş sınırlaması ve koşu şartlarına uymaları halinde tüm atlar, tüm hipodromlardaki tüm koşulara iştirak edebilirler (5. Madde ile 6.Maddenin ç bendi hükümleri saklıdır). Ancak, İstanbul Hipodromunda 01.01.2017-08.04.2017 tarihleri arasında ahır tahsis edilen atlar, bu tarihler arasında diğer hipodromlarda yapılacak (Açık, G1, G2, G3, A2, A3 hariç) koşulara katılamazlar.

Ancak, İstanbul Hipodromunda 01.01.2017-08.04.2017 tarihleri arasındaki ahır tahsislerini iptal ettirerek yarışların devam ettiği diğer hipodromlarda ahır tahsisi alan atlara 01.01.2017-08.04.2017 tarihleri arasında İstanbul Hipodromunda tekrar ahır tahsis edilmez.

 

 1. Tercihli start ismi Dış Start olarak değiştirilmiş olup; Dış start uygulaması ile ilgili 15-p maddesi revize edildi. 2018 yılından itibaren At ilgilileri atlarına dış start almak ve vazgeçmek için Yarış Komiserler Kuruluna başvurmaları gerekmekte olup, Komiserler Kurulu resen de bir at için dış start kararı alabilir veya kaldırabilir.

 

15-p) Yarış Komiserler Kurulu; Atların starta gidişi, start öncesi hal ve hareketleri ile start girişi ve çıkışı ile ilgili listeler hazırlayarak genel bir bilgi havuzu oluşturur. Uygun gördüğü atlara tercihli dış start verir, gerekli gördüğü takdirde atların koşulara kayıt olmasını At Yarışları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden yasaklayabilir. At sahibi veya yasal temsilcilerinin talebi doğrultusunda dış startın verilmesi veya kaldırılması Yarış Komiserler Kurulunca incelenerek sonuçlandırılır.

Bir koşu için tercihli start almak üzere Yarış Komiserler Kuruluna müracaat edildiğinde, bu koşu ile birlikte takip eden en az 2 koşu için de tercihli start alınmış sayılır. Bir koşuya birden fazla tercihli dış start almış atın katılması durumunda bu atlar için aleni kura çekilir. Ayrıca at sahibi veya yasal temsilcileri tarafından atın deklaresi sırasında, yazılı olarak kayıt bürosuna beyan etmeleri halinde, yarış komiserler kurulunca ata tercihli dış start verilmiş olsa dahi diğer atlardan önce ve süresi içinde start makinesine girmesi kaydıyla, start makinesinin ön kapağından geri geri giriş yapabilirler. Ancak bu şekilde start makinesine giriş yapmadıkları takdirde, o koşudan çıkartılırlar.

Start öncesi ve starta giriş sırasında kamçı kullanma veya herhangi bir şekilde darbe uygulamasına izin verilmez.

Starta ilk olarak girmekte sorun yaşayan ancak start makinası içinde sakin durabilen atlar, sonra eğitilmiş atlar, son olarak da start makinası içinde sakin durmakta zorlanan atlar giriş yaparlar.

Start hakeminin “Start Giriş” talimatından sonra tüm atlar hep birlikte starta girerler. “Start Giriş” talimatı verilişinden itibaren 10 dakikalık süre içinde starta girmeyen atları beklemeksizin start hakemince start verilir.

 

 1. 12 Kasım 2018 ile 30 Kasım 2018 tarihleri arasında hipodromların çim pistlerinde düzenlenen koşularda en fazla 12 at start alacaktır.

 

 1. Yarış hayatları boyunca yarış kazanamamış 3 yaşlı İngiliz ve 4 yaşlı Arap atlarına şartlı-19 adı altında koşular konuldu. Bu koşularda diğer şartlı koşular gibi kazanılan ikramiyeye göre ek ağırlık alma veya ağırlık indiriminden yararlanabilme imkânı var. Bu koşular bölünemez.

 

 1. KV-21,KV-22,KV-24 ve KV-25 handikap koşularında sıklet cetveli uygulaması kaldırılmış olup, bu koşuların kilolandırılması diğer handikap koşularda olduğu gibi puan ve kilo hesaplaması dikkate alınarak yapılacaktır.

HESAP MAKİNESİ

Son Yorumlar

Amisos55: Teşekkürler.. |Admin: Tebrikler |Admin: Tebrikler |63bayuzman33: Kendi gurubumda 10 kara kraliç ... |63bayuzman33: Teşekkürler arkadaşlar |